องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรคหาและการ เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]
2 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]
3 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้ที่ กระดานประชาสัมพันธ์ อบต.โนนเมือง [ 3 ธ.ค. 2563 ]
4 ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]
6 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 2 ก.ย. 2563 ]
7 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 21 ส.ค. 2563 ]
8 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1 [ 5 ส.ค. 2563 ]
9 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 [ 5 ส.ค. 2563 ]
10 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2563 ]
11 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2563 ]
12 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ก.พ. 2563 ]
13 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]
14 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]
15 ใบสมัครเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง [ 27 ม.ค. 2563 ]
16 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]
17 สรุปรายงานผลแบบสอบถาม [ 28 ส.ค. 2562 ]
18 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 21 มิ.ย. 2562 ]
19 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 มี.ค. 2562 ]
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.โนนเมือง [ 15 พ.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3