องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล

ได้มีการ

จัดโต๊ะเฉลิมพระเกียรติถวายเครื่องราชสักการะ

ประดับตกแต่งสถานที่ ไฟรอบรั้ว

ประดับธงชาติ บริเวณอาคารสำนักงาน

ตลอด ทั้งเดือน พฤษภาคม

    เอกสารประกอบ

แจ้งประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง