องค์การบริหารส่วนตำบลโนนมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

1.สังกัดสำนักปลัด
- ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป       จำนวน 1 อัตรา
2.กองช่าง
2.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
- ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา  จำนวน 1 อัตรา
2.2 พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า        จำนวน 1 อัตรา
3.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
- ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก      จำนวน 2 อัตรา
3..2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (แบบมีทักษะ)
- ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    จำนวน 1 อัตรา          

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2562