องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 [ 19 ก.พ. 2564 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ [ 11 ก.พ. 2564 ]
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 [ 28 ต.ค. 2563 ]
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 11 ก.ย. 2563 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงโดม-หน้าที่ทำการอบต.โนนเมือง [ 9 ก.ย. 2563 ]
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ทรงโดมบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.โนนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ส.ค. 2563 ]
7 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ส.ค. 2563 ]
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]
9 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]
10 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ [ 26 ก.ค. 2562 ]
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาอ่างทอง ภูพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 ก.ค. 2562 ]
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal Type ๓ สายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 เม.ย. 2562 ]
13 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal Type ๓ สายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด [ 27 มี.ค. 2562 ]
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว Cape Seal Type ๓ สายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2562 ]
15 ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 มี.ค. 2562 ]
16 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม [ 11 มี.ค. 2562 ]
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 มี.ค. 2562 ]
18 ประกาศราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยมอ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [ 27 ก.ย. 2561 ]
19 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]
20 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางทดแทนร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]
 
หน้า 1|2|3|4