องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศ ราคากลางโครงการ จัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6พันซีซี จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารสวนตำบล โนนเมือง 
รายละเอียด
ราคากลางโครงการ จัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 6 พันลิตร
เครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 6พันซีซี จำนวน 1 คัน

รายละเอียด ตามไฟล์แนบประกาศ
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ ราคากลางโครงการ จัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 6พันซีซี จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โนนเมือง