องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]3
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]5
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ก.ย. 2561 ]5
5 ข้อบัญญัติ ปี 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]5
6 ข้อบัญญัติ ปี 2557 [ 4 มิ.ย. 2557 ]7