องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]
3 ประกาศแผนซ่อมแซมถนนสายนาอ่างทอง [ 4 ส.ค. 2563 ]
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]
5 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 [ 7 ต.ค. 2562 ]
6 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสายนาอ่างทองภูพระ [ 8 ก.ค. 2562 ]
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2562 ]
8 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]
9 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 [ 8 เม.ย. 2562 ]
10 ประกาศแผนก่อสร้างถนนสายบ้านโนนม่วง-บ้านห้วยโจด [ 14 มี.ค. 2562 ]
11 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 7 มี.ค. 2562 ]
12 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2562 ]
13 รายรับ - รายจ่าย ปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]
14 แบบรายงานการจ่ายเงินสะสม ปี 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]