องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้ที่ กร


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ได้ที่ กระดานประชาสัมพันธ์ อบต.โนนเมือง
 

2022-12-02
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-28
2022-11-28
2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08