องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้เข้าร่วมพิธีคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายกและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง
ได้เข้าร่วมพิธีคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08
2020-11-04
2020-10-26
2020-10-21
2020-10-16
2020-10-15
2020-10-12
2020-10-09