องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


กองการศึกษา ร่วมกับผุ้บริหาร ประชุมเตรียมงานกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564


กองการศึกษา ร่วมกับผุ้บริหาร และหัวหน้าส่วน ผุ้นำ 15 หมู่บ้าน

ประชุมเตรียมงานกีฬาต้านยาเสพติด

ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

2022-12-02
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-28
2022-11-28
2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08