องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม งานป้องกัน ออกส่งน้ำ หมู่ 14


วันที่ 12 ตุลาคม

งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ออกส่งน้ำอุปโภค ม.14

เนื่องจากน้ำประปาไหลไม่สะดวก

2022-12-02
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-30
2022-11-29
2022-11-28
2022-11-28
2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08