องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : http://www.nmtb.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ หมู่ที่5


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออกตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ
หมู่ที่5 ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563
และ หมู่ 2 หมู่ที่ 10 ในช่วงบ่าย

2020-12-03
2020-11-12
2020-11-08
2020-11-04
2020-10-26
2020-10-21
2020-10-16
2020-10-15
2020-10-12
2020-10-09