องค์การบริหารส่วนตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ:www.jodmuang.go.th

 
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการจัดการการศึกษาของครู...[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 203]
 
  โครงการถนนสีขาวขับขี่ปลอดภัยใส่ใจระเบียบจราจร ประจ...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 185]
 
  ประกาศ อบต.โนนเมือง.เรื่องการขยายระยะเวลาภาษีที่ดิ...[วันที่ 2020-09-17][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะตำบลโนนเม...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 210]
 
  โครงการผู็สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2020-09-14][ผู้อ่าน 207]
 
  โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามกา...[วันที่ 2020-09-14][ผู้อ่าน 181]
 
  โครงการให้ความรู้ดูแลกันและกัน ชมรมผู้สูงอายุ ประจ...[วันที่ 2020-09-11][ผู้อ่าน 181]
 
  แจกถุงยังชีพพระราชทาน[วันที่ 2020-08-11][ผู้อ่าน 218]
 
  งานจัดเก็บภาษี กองคลัง[วันที่ 2020-08-10][ผู้อ่าน 204]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง[วันที่ 2020-08-06][ผู้อ่าน 208]
 
  ประชาสัมพันธ์ไลน์ อบต.โนนเมือง [วันที่ 2020-08-01][ผู้อ่าน 216]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563[วันที่ 2020-07-31][ผู้อ่าน 180]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10