องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nmtb.go.th

 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม งานป้องกัน ออกส่งน้ำ หมู่ 14


วันที่ 12 ตุลาคม

งานป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

ออกส่งน้ำอุปโภค ม.14

เนื่องจากน้ำประปาไหลไม่สะดวก

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-25
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-24
2023-11-23
2023-11-20